Hk91 trigger pack removal

Mga pagkaing pinoy list

Ang una palang nagturo ng English sa mga ninuno nating Pinoy ay hindi mga Amerikano kundi mga British noong 1762-1764 nuong nilusob nila at nakuha sa mga Kastila ang ciudad ng Maynila. Ang mga Kastila pala nuong 16th Century ay ginagamit ang kanilang mga IHI sa pagsesepilyo ng kanilang mga ngipin.